Dragoslarmen övervakar och larmar när avvikelser i skyddsventilationen inträffar i dragskåp, dragbänkar, kemikalieskåp, ren-rum och andra typer av ventilationskanaler vid kemikaliehantering.

...

DragosLarm har tillverkats sedan 1995 och finns idag på många av våra grund- och gymnasieskolor, universitet, högskolor, sjukhus, industrilabb, läkemedelsföretag och på övriga platser där laboratorier finns. Dragos finns även på anläggningar utomlands.

Säkert

Dragoslarmen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 och övriga rekommendationer där sådana finns. Vi kan även utöver standardsortimentet skräddarsy utrustning efter kundens behov.

Enkelt

Vårt grundkoncept är att Dragoslarmen skall vara lätta att installera och vara användarvänliga utan tidskrävande och komplicerade inställningar som stör operatören.

Kostnadseffektivt

Dragoslarmen är svenskkonstruerade och några har tagits fram tillsammans med nordiska samarbetspartners vilket bidrar till hög kvalitet och konkurranskraftiga priser.
Här hittar du DragosLarms ABs försäljningsvillkor