De svensktillverkade Dragoslarmen övervakar och larmar när avvikelser i skydds-ventilationen inträffar i dragskåp, dragbänkar, kemikalieskåp, renrum och andra typer av ventilationskanaler vid kemikaliehantering.

...
DragosLarm har tillverkats sedan 1995 och finns idag på många av våra grund- och gymnasieskolor, universitet, högskolor, sjukhus, industrilabb, läkemedelsföretag och på övriga platser där laboratorier finns. Dragos finns även på anläggningar utomlands.

Varför Dragoslarm

Redan 1998 rapporterade en tysk facktidskrift om behovet av att regelbundet kontrollera dragskåp som säkerhetsutrustning. Övervakning av funktionen hos delar av ventilationssystemet (t.ex. övervakning av fläktrotationen) är i allmänhet inte tillräckligt.

Följande exempel gavs:

I ett dragskåp för perklorsyra hade man under flera år använt perklorsyra. Vid en inspektion av byggnadens tak upptäcktes att fläktbladen från dragskåpets utblås hittades på taket: helt korroderade och liggande framför öppningen till frånluftskanalen!

Endast den axel som fortfarande drevs av motorn roterade i röret. Effektiviteten hos detta utsug var dock praktiskt taget obefintlig, med endast ett svagt luftutbyte som förmodligen fortfarande ägde rum på grund av konvektion. Det verkligt oroande med detta fall är att ingen av användarna hade märkt något.

DragosLarm övervakar just detta scenario åt dig, eftersom DragosLarm övervakar luftflödet och ger en akustisk och visuell signal så snart det sjunker. Enkelt, säkert och tillförlitligt.

Säkert

Dragoslarmen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 och övriga rekommendationer där sådana finns. Vi kan även utöver standardsortimentet skräddarsy utrustning efter kundens behov.

Enkelt

Vårt grundkoncept är att Dragoslarmen skall vara lätta att installera och vara användarvänliga utan tidskrävande och komplicerade inställningar som stör operatören.

Kostnadseffektivt

Dragoslarmen är svenskkonstruerade och några har tagits fram tillsammans med nordiska samarbetspartners vilket bidrar till hög kvalitet och konkurranskraftiga priser.
För mer information se Försäljningsvillkor