Dragos produkter är utvecklade i Sverige och tillverkas Sverige i och Finland för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.
Swedish flag

DragosLarm har funnits som produkt i Sverige sedan mitten på 1990-talet och har tidigare marknadsförts genom svenska Elektrometer AB innan DragosLarm AB grundades som självständigt bolag 2008 för att enbart fokusera på enkla övervakningslösningar av kritisk ventilation.

2023 förvärvades DragosLarm av Johan Theselius och Jetlab-bolagen som ägarstyrda kända och märkesoberoende service- och konsultföretag med fokus på basapparatur för laboratorier.