Laboratorier

laboratory

Dragoslarmen övervakar och larmar när avvikelser i skyddsventilationen inträffar i dragskåp, dragbänkar, kemikalieskåp, ren-rum och andra typer av ventilationskanaler vid kemikaliehantering.