Tvättstugor i flerbostadshus

laundry

Allmänna tvättstugor i flerfamiljshus:

God ventilation i tvättstugan är grundläggande för att både skapa en trivsam miljö i allmänna tvättstugor men framför allt också förebygga fuktskador i byggnader och på maskiner. Dessutom torkar tvätten i fuktiga miljöer mycket långsammare.

Vanligtvis använder man sig av en frånluftsfläkt som bör rensas minst en gång per år. Men vem kontrollerar att det verkligen är (rätt) luftflöde under året innan det är för sent och byggnad eller utrustning av drabbats av den fuktiga miljön, eftersom kanske fläkten fortfarande går utan störning men luften av andra anledningar inte kan transporteras ur rummet, t.ex. genom skada på fläktkanalerna eller dylikt.

Dragoslarmen övervakar flödet på ett enkelt sätt och larmar så fort det förinställda bör-värdet inte längre uppnås i ventilationen.

Dragoslarmen är byggda för okomplicerat handhavande och larmar både optiskt och akustiskt, samt kan anslutas till en övervakningscentral. Enklare går det inte att få trygghet för ventilationen i tvättstugan, just mellan de årliga kontrollerna.