Larmprodukter

...
Dragskåpslarm 2054

Larmar optiskt och akustiskt vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall som påverkar den förinställda larmgränsen (0,5 m/s) vid för stor lucköppning.

...
Dragbänkslarm 2055

Larmar optiskt och akustiskt när för stor del av perforaturen övertäcks eller vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall som påverkar den förinställda larmgränsen.

...
Larm till punktutsug 2021

Passar alla typer av punktutsug. Sensorn sitter på kabel och placeras i frånluftskanalen samt avläsningsenheten på lämplig, synbar och tillgänglig plats.

...
Elförreglering 2012R24V

När den förinställda larmgränsen underskrids vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall sker följande: