Dragbänkslarm 2055

Dragbänkslarm 2055

Larmar optiskt och akustiskt när för stor del av perforaturen övertäcks eller vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall som påverkar den förinställda larmgränsen.

Egenskaper:

 • Mätområde 0,1 - 10,0 m/s
 • Långtidsstabil sensor
 • Optiskt och akustiskt larm
 • Justerbar larmgräns
 • Justerbar larmfördröjning
 • Akustiska larmet kan kvitteras bort medan det optiska fortsätter och återställs automatiskt vid normal ventilationstatus.
 • Hysteresis bättre än 3%
 • Strömförsörjning 9 V
 • Apparatlåda 70x70x25 mm

Tillval

 • Relä
 • Strömförsörjning 24 V