Elförreglering 2012R24V

Elförreglering 2012R24V

När den förinställda larmgränsen underskrids vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall sker följande:

Det optiska och akustiska larmet löser ut efter en viss fördröjning (justerbar 0-60 sek).

Efter ytterligare c:a 30 sek löser elförreglingen ut d.v.s skåpets belysning och anslutna kontakter görs strömlösa förutom larmets och en kontakt som måste finnas förl t ex omrörare.

Strömmen återkallas manuellt med tryckknapp som placerats i frontpanelen. Funktionen är blockerad tills ventilationen återgått till normal status.

För att undvika att elförreglingen löser ut vid t ex apparatuppställning eller vägning som kräver större lucköppning under den kritiska larmgränsen tryck på larmets reset knapp (tillval).

Det akustiska larmet tystnar men den röda varningslampan lyser vidare tills luckan dras ned.

Resetknappen måste aktiveras innan fördröjningen löper ut.